" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย

งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ : กรมเจ้าท่า
มูลค่าการก่อสร้าง : 94,535,891 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556