" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งซ้ายเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งซ้าย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครหาดใหญ่
มูลค่าการก่อสร้าง : 179,678,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549