" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นที่ร่องน้ำคลองท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นที่ร่องน้ำคลองท่ากระจาย อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
มูลค่าการก่อสร้าง : 152,707,017.40 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551