" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

งานปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ : กรมประมง
มูลค่าการก่อสร้าง : 299,007,600 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549