" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา จังหวัดสมุทรปราการ

งานปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ : กรมประมง
มูลค่าการก่อสร้าง : 180,951,400 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547