วิดีโอผลงานตัวอย่าง

งานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น

ท่าเรือเกาะสมุยเพิ่มเติมระยะที่ 3

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ จ.กระบี่

ปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง จ.นราธิวาส

ปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง จ.ภูเก็ต

ท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล

อาคารและรางระบายน้ำใต้ดินโรงแยกก๊าซ จ.สงขลา

ถนนและรางระบายน้ำโรงแยกก๊าซ จ.สงขลา

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ท่าเทียบเรือเชียงแสนและปรับปรุงท่าเรือเชียงของ

ปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา จ.สมุทรปราการ