Print this page

งานปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

img001.jpg img002.JPG img003.JPG

img004.JPG img005.JPG img006.JPG

img007.JPG img008.JPG img009.JPG

img010.JPG img011.JPG img012.JPG

งานปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เจ้าของโครงการ : กรมประมง
มูลค่าการก่อสร้าง : 152,845,237.39 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548