" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานถนนและรางระบายน้ำโรงแยกก๊าซ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

งานถนนและรางระบายน้ำโรงแยกก๊าซ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ : SAMSUNG ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.
มูลค่าการก่อสร้าง : 136,477,981 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548


ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

สถานการณ์วันนี้

ดิน,ฟ้า,อากาศ